Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van de Zoofast Online Dierenwinkel
(hierna genoemd: de Reglement)

 I.Winkel
1. Dierenwinkel ZOOFAST (hierna genoemd: de Winkel),www.zoofast.nl wordt vertegenwoordigd door Krakvet Shop sp. z o. o. gevestigd in Kokotów, nummer 703 (postcode: 32-002, Węgrzce Wielkie, Krakau Polen), ingeschreven bij het register van ondernemers gehouden door de Arrondissementsrechtbank voor stad Krakau, de stad van Krakau, XI Afdeling van het Nationale Ekonomische Rechter Register onder bijbehorende nummer KRS: 0000658399NIP: 6832092702 & Center Zoo Sp. z o.o., Prądnicka 12, 30-002 Kraków, KRS 0000691214, NIP: 6772424074, REGON: 368050932.
2. Voor boekhoudkundige doeleinden met Individuele Klanten en Zakelijke Klanten Winkel gebruikt volgende bankrekeningnummer:
NL29 INGB 0006 5937 52 (hierna: de winkel bankrekening).
3. Correspondentieadres en retouradres is het voorraad adres van de Winkel, het is Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie,nabij Krakau, Polen.
4. De Winkel is bereikbaar als volgt:
-schriftelijk door een brief te sturen naar het postadres
- bij het contactformulier op de Winkel website te invullen
-via e-mail door:
office@zoofast.nl

II. Klanten
1. Winkel Klant kan individuele of zakelijke Klant worden (hierna genoemd: de Klant).
2. Winkel Individuele Klant kan natuurlijk alleen een persoon met volledige rechtsbevoegdheid te worden, die de aankoop voor doeleinden die geen verband met de activiteiten van een bedrijf of beroep houden, die een consument is in de zin van de wet van 2 maart 2000 betreffende de bescherming van de rechten en de aansprakelijkheiden van de consument voor schade veroorzaakt door gevaarlijk product (hierna genoemd: de Individuele Klant).
3. Winkel Zakelijke Klanten zijn andere Klanten dan die genoteerd van punt 2. van Algemene Voorwaarden,vooral Particulieren, die handelen in de uitoefening van een berop of bedrijf, rechtspersonen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de wet erkent de rechtsbevoegdheid, die de aankoop voor doeleinden verband met de activiteiten van een bedrijf of beroep maken (hierna genoemd: de Zakelijke Klant). In geval van twijfel wordt geacht, dat de persoon die de aankoop in namens van de Zakelijke Klant maakt, heeft bevoegdheden voor het uitvoeren van deze activiteiten.
4. Het gebruik van de Winkel vereist een toegang tot de klant computer met de volgende minimale technische behoeften:
a) Toegang tot internet
b) Web browser: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera of Internet Explorer
c) Geïnstalleerde Macromedia FlashPlayer plug
d) Ingeschakeld JavaScript, frames en stijlen CSS
e) Uitgeschakeld blokkeren van pop-upvensters (pop-up vensters)
f). Geldig e-mailadres
g) Geldig telefoonnummer.
5. Klanten zijn verplicht van absoluut verbod van illegale inhoud te leveren. Wij behouden ons het recht voor om onmiddellijk, van de winkel website, een illegale inhoud te verwijderen.

 

III. Klanten Account
1. De Klant kan het account aanmaken door de registratie via de Winkel website.Voor dit doel, is de Klant verplicht om het registratieformulier correct in te vullen, vooral door:
a) persoonlijke gegevens te geven (inclusief adresgegevens), e-mailadres (login van de Klant) en een wachtwoord te instellen,
b) een verklaring voorleggen door het betreffende vakje te markeren (met betrekking tot de inhoud van de Algemene Voorwaarden te lezen),
c) instemming (door het betreffende vakje te markeren) om uw persoonlijke gegevens in de database van Krakvet Shop sp. z o. o. te plaatsen, verwerken en verdelen van andere entiteiten, zoals koeriersbedrijven en betalingen exploitanten voor de contracten doelen en het gebruik van de winkel webpagina.
d) instemming (door het betreffende vakje te markeren),op het gratis gebruik, publiceren, kopiëren, wijzigen en distribueren door de Krakvet Shop sp. z o. o. informatie door de Klant geplaatst op de webpagina, vooral recenzien, beoordelingen en commentaren.
2. Door de registratie, kan de Klant akkoord gaan (door het betreffende vakje te markeren) met de opslag en verwerking door Krakvet Shop sp. z o. o. klanten persoonsgegevens, na het verwijderen van alle tekens, die de Klant identificeren of het einde van een telecommunicatienetwerk of ICT-systeem, gebruikt door de Klant, inclusief verdelen van dergelijke gegevens aan derde partijen uitsluitend voor reclame, marktonderzoek en klantgedrag en voorkeuren, voorgenomen deze resultaten om de kwaliteit van de diensten door de winkel te verbeteren.
3. De Klant kan ook, op het moment van registratie, toestemmen (door het betreffende vakje te markeren) om commerciële informatie te ontvangen (in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende verrichten van diensten door de elektronischeweg).
4. Indienen van verklaringen, die in de punten 1 b, c, d gedefinieerd worden, is verplicht voor de registratie, een account van de klant aan te maken, en de latere transacties met de Winkel door een geregistreerde Klant uit te voeren.
5 Indienen van de Klant een verklaring van de wil, die gedefinieerd in punt 2 en 3 is, is niet nodig om te registreren.
6. Gebruik van de diensten van de Winkel is niet afhankelijk van registratie.
7. Maak een account door Klant aan:
a) Gelegenheid geeft op de website de status van de bestelling te controleren
b) Laat de Klant recensies, beoordelingen en commentaren op de Winkel webpagina te publiceren, ook met behulp van een pseudoniem aangepast door de Klant,
c) Is een voorwaarde voor deelname aan georganiseerd door de Winkel loyaliteitsprogramma, (principes zijn van de afzonderlijke regels gereglementeerd)
8. De Klant kan op elk moment de gegevens wijzigen en de account zonder opgave van reden verwijderen.
9. Wij behouden ons het recht voor de Klant account te verwijderen (evenals alle gegevens die in deze account verzameld zijn, zonder opgave van reden, vooral in het geval van het gedrag van klant die in strijd met deze Algemene Voorwaarden staat, inclusief levering door de klant eventuele illegale inhoud van data.

IV. Goederen
1. De Winkel biedt goederen en diensten (hierna genoemd: de Goederen).
2. Alle gepresenteerde Goederen zijn gloednieuw.
3. Winkel biedt ook scheepvaart diensten, levering diensten, verzending of vervoer van gekocht door de Klant in de Winkel Goederen, en onderteken geen (in de naam van de Klant) scheepvaart overeenkomsten, levering overeenkomsten, transport overeenkomsten, vervoer overeenkomsten, of andere soortgelijke overeenkomsten met derde partijen.
4. Doel van de goederen wordt gedefinieerd alleen in de handleiding van de fabrikant op etiketten van Goederen.
5. Advertenties, prijslijsten en andere informatie, die op de winkel webpagina worden geplaatst, vormen een uitnodiging tot het aangaan met de contract, in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
6. Wij behouden ons het recht om uitvoeren, wijzigen en annuleren verkoop en promoties, dat beheert door afzonderlijke verordeningen op de winkel webpagina is. Promoties kunnen niet worden gecombineerd, zolang het reglement van de promotie anders proclameert. Promotionele producten, cadeautjes of producten die behoren tot het reguliere aanbod van de winkel zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden. Uitvoering van de contract dergelijke producten is afhankelijk van de volgorde van ontvangst van de bestellingen door Klanten. Winkel behoudt zich tevens het recht om de onbeschikbare promotionele product te vervangen voor een andere, die op het moment beschikbaar is.
7. Wij behouden ons het recht zich uit het assortiment van de winkel terug te trekken,die niet beschikbaar zijn bij de fabrikanten, distributeurs of importeurs van de winkel.


V. Prijzen
1. De prijzen van alle Goederen van assortiment van de Winkel worden gedefinieerd in EURO.
2. Klant kan, naar eigen goeddunken, in Poolse zloty PLN) en ook in euro (EUR) te betalen. De klant kan de hoogte van de bedrag in Euro (EUR) te verlagen door het selecteren (in het venster op de winkel webpagina) adequaat valuta. Deze mogelijkheid kan op elk moment door de klant uitgeschakeld worden.
3. Prijzen van de goederen houden alle belastingen en heffingen in en zijn uitgedrukt op een bruto bedrag. Commodity prijzen houden geen kosten voor de levering van goederen aan de klant in.
4. Als u goederen met een bruto waarde van meer dan PLN 100,00 (zegge: honderd) besteld heeft en de levering methode van bestelde goederen door leveringsbedrijf Sendfast sp.z o.o. sp.k ( Sendfast) gekozen heeft, zoals beschreven in punt
VIII van de Algemene Voorwaarden, de Winkel zal korting voor bestellingen verlenen in het bedrag van PLN 1,00 (zegge: een zloty) of EUR 0,25 (zegge: vijfentwintig eurocent). Voor de toepassing van deze paragraaf Winkel berekent de korting tegen een vaste conversiekoers van EUR 1,00 = 4,00 PLN.
5. Wij behouden ons het recht voor de prijzen van de goederen te wijzigen. Dit recht heeft geen invloed op de prijs van de goederen besteld voor de ingangsdatum van een wijziging in de prijs.

VI. Het pad van aankoop

1.Bestellingen kunnen 24 uur per dag geplaatst worden.

1. I) Aankoop van goederen via de Winkel webpagina vereist de volgende acties:

a) Keuze van betaalmethode

b) Keuze van de ontvangstmethode

c) Het toevoegen van een product aan een winkelwagen

d) Keuze van de leveringmethode

e) De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

II) De klant kan goederen telefonisch en via e-mail bestellen

2. Sluiting van een overeenkomst met de Klant vindt op het moment van de bestelling plaatsen

3. Uitvoering van het contract klant contant bij rembours moet onmiddellijk realiseren, en bestellingen betaald via overschrijving of via elektronische betalingssysteem na de betaling op account van de Winkel.

4. Sluiting van een overeenkomst met de Zakelijke Klant geschiedt bij de aanvaarding van de bestelling door de winkel, die de klant binnen 48 uur informeren.

5. Uitvoering van het contract klant contant bij rembours moet onmiddellijk realiseren, en bestellingen betaald via overschrijving of via elektronische betalingssysteem na de betaling op account van de Winkel.

6. Uitvoering van de klant bestellingen kan afhankelijk zijn van de effectieve betaling van het geheel of een deel van de waarde van het contract of het verkrijgen van de handel kredietlimiet ten minste de waarde van de opdracht of toestemming de Winkel voor online aankoop voor rembours (betalen aan de deur).

7. Het verzenden van goede gevolgd door de datum op het fiche datum, en voor bestellingen van meerdere producten in de langste periode in de pagina's van bepaalde producten. De termijn begint zodra het contract realiseren.

8. Het product van de opdracht wie wordt gekocht, samen met de geselecteerde door Klant verkoopdocument is verzonden, door de klant het type van levering gekozen aangegeven door de Klant aan de plaats van afgifte van de orde der dingen, met het aankoopbewijs, informatie over het herroepingsrecht, de modelformulier voor herroeping of, met toestemming van de cliënt, op een duurzame drager.


VII. Methoden en betaalkosten
1.Afhankelijk van de keuze gemaakt door de klant van een van de manieren van ontvangst of levermethoden, als bedoeld in artikel
VIII van Algemene Voorwaarden, de Winkel accepteert de volgende manieren van betaling voor bestelde door de Klant Goederen:
I) In geval van ontvangst of levering keuze – personlijke ontvangst op voorraad van de Winkel
a) betaling in contanten aan de kassa
b) betaling per elektronische overschrijving op de bankrekening van de Winkel
c) betaling per traditionele overschrijving op de bankrekening van de Winkel
d) kredietkaart betaling - vooruitbetaling (Winkel ondersteunt geen kredietkaart betalingen in stationaire winkel)
e) Paypal betaling
II) Als u de wijze van ontvangst of levering bij bedrijf Sendfast gekozen hebt:
a) betaling per elektronische overschrijving op de bankrekening van de Winkel
b) betaling per traditionele overschrijving op de bankrekening van de Winkel
c) betaling per kredietkaart
d) rembours
e) Paypal betaling
III) Als u de wijze van ontvangst of levering bij andere expediteur gekozen hebt:
a) betaling per elektronische overschrijving op de bankrekening van de Winkel
b) betaling per traditionele overschrijving op de rekening van de Winkel
c) betaling per kredietkaart
2. Voor iedereen vorm van betaling, de Klant is verplicht om eenmalige betalling voor alle bestelde goederen. Winkel verkoopt niet in afbetaling.
3.Voor een ​​elektronische bankoverschrijving of een traditionele bankoverschrijving kunnen extra kosten te betalen zijn, die in de desbetreffende prijslijsten van instellingen worden gedefinieerd. Deze kosten zijn volledig door de klant te betalen.
4. Winkel accepteert de volgende kredietkaarten: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic. Betaling met kredietkaart is alleen mogelijk in het geval, als uw kaart geeft uw zulke mogelijkeheid. Klant kan gevraagd worden om persoonlijke gegevens te geven (waaronder adresgegevens, nummer, geldigheidsdatum , CVV / CVC kredietkaart nummer) en invoeren en uitvoeren van andere activiteiten die nodig zijn om met de kredietkaart te betalen, evenals de verklaring van instemming om verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de desbetreffende beginselen door de instellingen die zich bezighouden met deze transacties.
5. Betalen via Paypal kan extra kosten genereren die uiteengezet in de desbetreffende prijslijsten van instellingen die zich bezighouden met deze transacties zijn.
6. Voor betaling via bankoverschrijving, de datum van betaling is de datum waarop geld zij worden ingeschreven op de Bankrekening van de winkel. Voor PayPal-betalingen en kredietkaart betalingen, zal de datum van betaling de datum van het ontvangst van de juiste autorisatie van de transactie te zijn. Indien, binnen 7 (zegge: zeven) dagen vanaf de datum, waarop de winkel e-mailberichten "Voorbereid voor de verzending / klaar om te ontvangen" verzonden heeft, op de Winkel bankrekening worden geen middelen voor uw bestelling gecrediteerd, winkel zal sturren op opgegeven door de Klant e-mailadres informatie met aanvrag om verzenden naar office@zoofast.nl bevestiging van de betaling met overschrijving binnen 2 (zegge: twee) dagen. In geval van geen ontvangst van de overschrijft bevestiging van de klant, winkel heeft het herropeningrecht door een verklaringen te sturen op opgegeven door de klant e-mailadres. Indien na het verzenden van deze verklaring, aan de winkel’s bankrekening zullen fondsen van de Klant worden gecrediteerd, de winkel zal de Klant fondsen onmiddellijk te retourneren.
7. Wij behouden ons het recht om de mogelijkheid van een permanente of tijdelijke keuze voor betalingen vormen (van de paragraaf 1) te uitsluiten, in het bijzonder om technische redenen. Dit recht heeft geen invloed op de keuze van de betaling methode door de klant ,voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

 1. VIII. Methoden en kosten van ontvangst of levering
  1.De klant kan de volgende manieren van ontvangst of levering van de bestelde goederen te kiezen:
  a) personlijke ontvangst in voorraad van de Winkel
  b) leveringsopdracht aan Sendfast bedrijf
  c) leveringsopdracht aan een andere vervoerder.
  2. Personlijke ontvangst van bestelde door de klant goederen is mogelijk in voorraad van de Winkel van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) tussen 09:00 en 17:00. De klant kan de bestelde goederen halen en betalen in contanten aan de winkel kasse binnen 7 (zegge: zeven) werkdagen na de datum van verzending van de winkel aan de klant een e-mail - "Klaar voor verzending / klaar om te ontvangen." In geval van mislukking om de goederen op dat termijn door de klant op te halen, de winkel behoud Herroepingsrecht door verklaringen het sturen op opgegeven door de klant e-mailadres.
  3. Levering van de bestelde door de Klant goederen door de Sendfast wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
  a) Om de levering van de bestelde door de klant goederen door Sendfast uit te voeren, is de klant verplicht om sluiting een afzonderlijke overeenkomst voor de levering van internationale expeditie diensten tussen de klant en Sendfast, gevestigd in Wieliczka (postcode: 30-659), Kokotów 703. NIP: 6832092702, Bedrijf ID-nummer: 122562976 door de volgende stappen:
  - keuze van ontvangst of levering methode van bestelde goederen door selecteren "Levering door Sendfast bedrijf"
  -correct invullen van het levering formulier, door persoonlijke gegevens te geven (inclusief adres) en uw e-mailadres of instemmen voor gegevens gebruik voor het doel van een overeenkomst sluiting met Sendfast door Klant ingevoerde gegevens genoemde in inschrijfformulier of bestelformulier
  -een verklaring afleggen over het lezen van Algemene Voorwaarden voor internationale expeditie diensten van Krzysztof Batko Sendfast voor KRAKVET Winkel
  - verplichte toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door de Sendfast voor de doelen van uitvoering van de overeenkomst voor de levering van internationale expeditie diensten, waaronder uw persoonsgegevens aan derde partijen te delen, die Sendfast de uitvoering van alle of een gedeelte van de dienst van internationale vervoer van goederen uitvoeren.
  - de definitieve bevestiging van het wil om een overeenkomst voor de levering van internationale expeditie diensten te sluiten, door het vakje te selecteren: "Het sluiten van contract voor de levering van internationale expeditie betekend betalen plicht" en klik op de "Bestellen"
  - gestuurd door Sendfast op opgegeven door de klant e-mailadres en e-mailadres van de winkel: office@zoofast.nl een bericht ["Regels en verdrag van Sendfast" ]. Dit moment wordt gezien als het moment van sluiting van het contract voor de levering van internationale expeditie diensten tussen de Klant en Sendfast.
  4. De klant is verplicht om de kosten van de scheepvaart te betalen, die automatisch zal worden toegevoegd aan het bedrag van gekocht in de Winkel Goederen, ongeacht de gewicht van de Goederen en door de Klant geselecteerde betalingsmethode:
  - bij bestellingen beneden PLN 100,00 de bruto waarde (zegge: honderd zloty) zijn er PLN 12.80 (zegge: twaalf zloty en tachtig groszy) of EUR 3,20 (zegge: drie euro en twintig cent). Transportkosten te betalen voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden expeditiekosten worden berekend volgens een vaste conversiekoers van EUR 1.00 = 4.00 PLN
  - bij bestellingen boven PLN 100,00 de brutto waarde (zegge: honderd zloty) zijn er 1,00 (zegge: een zloty) of EUR 0,25 (zegge: vijfentwintig cent) transportkosten te betalen en de klant ontvangt korting op geplaatst bestelling(en) (beschreven in punt V.4 van Algemene Voorwaarden). Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden expeditiekosten worden berekend volgens een vaste conversiekoers van EUR 1,00 = 4,00 PLN.
  5. Gedetailleerde bepalingen betreffende de overeenkomst voor de levering van internationale expeditie diensten tussen de Klant en de Sendfast bevatten Algemene Voorwaarden van levering van internationale expeditie diensten bieden door Sendfast sp. z o.o. sp.k voor KRAKVET Klanten en zijn deze een integraal onderdeel van de overeenkomst.
  6. De Klant kan de levering, verzending of vervoer van gekochte in de Winkel Goedern aan vrij gekozen derde partijen te overdragen (onder door de exploitant vastgestelde voorwaarden). De klant is verplicht om de kosten van de levering of verzending volgens de tarieven en voorwaarden van die derde partij te betalen. De klant voert alle acties en operaties gerelateerd volgens de bevinding en sluiting van de desbetreffende vervoersovereenkomst of een soortgelijke overeenkomst op hun eigen. Om de wijze van levering aan een andere vervoerder te selecteren, moet u het volgende te doen:
  a) keuze van ontvangst of levering methode door het selecteren:" Leveringen door een andere vervoerder "
  b) de definitieve bevestiging van de levering door een andere vervoerder te maken,zal door een vakje te selecteren: ''Levering door een andere vervoerder betekend betaling plicht volgens de tarieven van de geselecteerde vervoerder" en klikken op de "Bestellen". Eventuele levering kosten zijn niet om het bedrag van de gekochte in de winkel goederen toegevoegd.
  c) De vertegenwoordiger van een andere vervoerder kan de bestelde Goederen ontvangen in voorraad van de Winkel van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) tussen 9:00 en 17.00 uur, binnen 7 (zegge: zeven) werkdagen na de datum van verzending door de Winkel een e-mail bericht - "Klaar voor verzending / klaar om te ontvangen''. De klant of de door de Klant gekozen vervoerder moet contact opnemen met de Winkel om de exacte datum van ontvangst van de bestelde Goederen te bevestigen of naar de Winkel e-mail te sturen office@zoofast.nl.
   In het geval van mislukking de Goederen af te halen door de vervoerder vertegenwoordiger in deze periode, de winkel behoudt zich het herroepingsrecht door verklaring te stuuren op opgegeven door de Klant e-mailadres.
  7. Het risico van verlies of beschadiging van de gekochte Goederen gaat over de klant in moment van:
  a) Uitgave van goederen aan de Klant van voorraad van de Winkel, in het geval van selecteren door de klant ontvangst of levering methode, bestaande uit personlijke ontvangst in voorraad van de winkel.
  b) Uitgifte van goederen van medewerker van Sendfast of een andere vervoerder, in geval van selecteren door de klant ontvangst of levering methode, bestaande uit bestelling levering om Sendfast of een andere vervoerder
  8. Goederen uitgifte aan andere dan de Klant persoon is alleen mogelijk op basis van een schriftelijke machtiging gegeven door een geregistreerde Klant aan gemachtigde persoon.

  IX. Het recht van klanten tot herroeping
  1. I) Volgens de bepalingen van de art.27 van een consumentenrecht, kan een individuele klant terug te trekken uit een overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen en zonder kosten.
  II)De periode voor de terugtrekking uit een overeenkomst op afstand is 14 dagen vanaf de datum van de goederen levering.
  2. De
  Individuele Klant kan een verklaring van overeenkomst op een formulier, dat is bijgevoegd als bijlage 2 bij de Consumentenrecht bij krakvet.pl/formularz-zwrotu indienen door gebruik en beschikbaar zijn, of door het gebruik van enige andere schriftelijke vorm die beantwoordt aan consumentenrecht.
  3. Winkel maakt het mogelijk om de verklaring van intrekking in te dienen als de gehechtheid aan het e-mailbericht of via de telefoon.

  4. In het geval van terugtrekking verklaring wordt ingediend, wordt de overeenkomst als nietig worden beschouwd.

  5. Klant is verplicht onmiddellijk terug naar de winkel de Goederen terugkeren, maar niet later dat 14 dagen na het indienen van de verklaring van terugtrekking. Om dit te voldoen is het voldoende om de goederen te verzenden voor het einde van deze periode.
  6. De
  Individuele Klant terugkeert goederen die het voorwerp van de opdracht zijn, op eigen kosten en risico.

7. De Individuele Klant niet de kosten van het terugsturen van een digitale inhoud, die niet is opgeslagen op een data-opslag, als hij niet tot een verplichting onherroepelijk voor de deadline om van het contract af te dragen of werd niet geïnformeerd over het verlies van zijn recht zich terug te trekken van het contract op het moment van het verlenen van een dergelijke toestemming of de handelaar heeft nagelaten de bevestiging te verstrekken in overeenstemming met punt 15 paragraaf 1 en artikel 21 paragraaf 1 van de consumentenrecht.

8. De Individuele Klant is belast met alle kosten van het verminderen van de waarde van de goederen die het voorwerp van de opdracht en als gevolg van het gebruik ervan op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen zijn.

9. De winkel wordt onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de datum van indiening van de terugtrekking statement, vergoeden de volledige betaling aan, met inbegrip van de kosten van de levering van de goederen terug naar de winkel, en als de individuele klant kiest de goedkoopste, aangeboden wijze van levering, zal de winkel niet de gestegen transportkosten terugbetalen volgens punt 33 van het consumentenrecht.

10. De winkel moet onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de datum van indiening van de terugtrekking statement, vergoeden de volledige betaling aan, met inbegrip van de kosten van de levering van de goederen terug naar de winkel, en als de Individuele Klant kiest de goedkoopste, aangeboden wijze van levering, zal de winkel niet de gestegen transportkosten terugbetalen volgens punt 33 van het consumentenrecht.

11. De winkel terugbetaling met behulp van dezelfde methode van betaling, die is gebruikt door de individuele klant, tenzij de individuele klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode die hem niet gepaard met kosten.

12. De winkel kan de terugbetaling van de ontvangen van de klant aan de individuele betaling ontvangen van de items terug naar de klant te weigeren of om een bewijs van haar individuele rendement te bieden, afhankelijk van welke het eerst gebeurt.

 1. Volgens punt 38 van het consumentenrecht, is de individuele klant niet het recht hebben om terug te trekken uit het contract:

  - Waarbij de prijs of beloning is afhankelijk van schommelingen op de financiële markt en waar de winkel geen zeggenschap heeft, en die kan optreden voor de deadline van terugtrekking statement;

  - Waarin het object wordt verstrekt niet geprefabriceerd, vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of wordt gemaakt op basis van aangepaste en individuele behoeften;

  - Waarin het object is vergankelijk of met een korte houdbaarheid;

  - Waarin het object wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die, na het openen van de verpakking niet kunnen worden teruggezonden wegens gezondheidsredenen of hygiënische redenen, indien de verpakking geopend werd na levering;

  - Waarin het onderwerp, vanwege zijn aard, is onlosmakelijk verbonden met andere dingen;

  - Waarbij het subject een hoorbare of zichtbare opnemen of computerprogramma geleverd in een verzegelde verpakking wanneer de verpakking wordt geopendna de levering;

- Waarin het onderwerp is een digitale inhoud die niet is opgeslagen op een data-opslag als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de individuele klant voor de deadline terug te trekken uit het contract en na hem te informeren door de handelaar van het verlies van de herroepingsrecht;

– Waarin het onderwerp zijn kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een abonnement overeenkomst;

 

X. Garantie

1. Op basis van punt 558 paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek, de winkel sluit aansprakelijkheid uit voor klanten als gevolg van de fysieke en juridische gebreken (garantie) compleet.

2. De winkel is aansprakelijk voor de individuele klant onder de voorwaarden van artikel 556 van het Burgerlijk Wetboek en de volgende gebreken (garantie).

3. In het geval van een contract met de individuele klant, als een lichamelijke afwijking is gevonden binnen een jaar vanaf de datum van levering van de goederen, wordt aangenomen dat het bestond ten tijde van de passage van gevaar voor de individuele klant.

4. Individuele klant als het item verkocht heeft een nadeel, het kan:

a) geven kennis van het verzoek om de prijzen te verlagen;

b) een verklaring van intrekking in te dienen;

tenzij de winkel onmiddellijk en zonder onnodige overlast voor de individuele klant te vervangen voor de defecte goederen vrij van gebreken of defect verwijderen. Echter, als het ding al is vervangen of gerepareerd door de winkel of winkel heeft de verplichting om dingen gratis ruilen van defecten of te verhelpen van een gebrek is niet gerechtigd om goederen te ruilen of te herstellen van het gebrek niet aan.

5. Individuele klant kan in plaats van de winkel verzoek voorgesteld om een foutloze uitwisseling dingen van defecten te verwijderen of in plaats van het vervangen van de dingen vereisen verwijdering van gebreken, tenzij brengen dingen in overeenstemming met de overeenkomst op een wijze die door de individuele klant gekozen onmogelijk is of zou buitensporige kosten in vergelijking met de voorgestelde methode vereisen de opslag, terwijl de evaluatie van deze kosten rekening gehouden met de waarde van de goederen zonder gebreken, de aard en het belang van de gebreken en houdt ook rekening met de overlast waarop de andere weg naar de klant.

6. Individuele klant kan niet terugtrekken uit de overeenkomst indien het defect is niet relevant.

7. Individuele klant als het item verkocht heeft een nadeel, hij kan ook:

a) vraag de uitwisseling van de dingen vrij van gebreken

b) vereisen verwijdering van gebreken.
8. De winkel is nodig om de gebrekkige zaak te vervangen als vrij van gebreken of corrigeert het gebrek binnen een redelijke termijn zonder al te veel overlast voor de individuele klant.

9. De winkel kan weigeren op het verzoek van de individuele klant te vullen, indien in overeenstemming brengen van de beschadigde item met behulp van een methode aangegeven door de individuele klant de overeenkomst onmogelijk is of in vergelijking met andere mogelijke methode om de naleving van de overeenkomst zou buitensporige kosten vereisen.

10. In het geval, als het item defect is is uitgerust Individuele Klant kan vragen aan de winkel demontage en hermontage na ruil voor vrij van gebreken of verwijdering van gebreken, echter, is nodig om een deel van de kosten die gemoeid zijn dan de prijs van de verkochte goederen te betalen of kan de betaling van een deel van de Winkel vereisen de kosten van ontmanteling en hermontage, om de prijs van de verkochte goederen. In geval van wanbetaling van de verplichting op te slaan, wordt de klant individueel bevoegd om deze werkzaamheden uit te voeren op kosten en risico van de Winkel.

11. Individuele Klant, die de bevoegdheden uit te oefenen onder de garantie valt, is verplicht om te voorzien in de kosten van de winkel adres defecte klacht, en als gevolg van de aard van de zaak of de manier waarop het is passend voor de levering van een Individuele Klant zou uiterst moeilijk zijn, is de individuele klant verplicht om te voorzien in wklepu in de plaats waar het voorwerp zich bevindt. In het geval van verzuim door pat verplichting individuele klant heeft het recht om de goederen te retourneren voor rekening en risico van de winkel.

12. Vervanging of reparatie kosten betaald door de winkel, behalve zoals beschreven in hoofdstuk IX, paragraaf 9.

13. De winkel is verplicht om de Individeuele Klant voor accepteren bij het vervangen van de dingen vrij van gebreken of intrekking.

14. Winkel binnen veertien dagen gaat uit van een attitude:

a) een verklaring van het verzoek om een vermindering van de prijs;

b) een verklaring van herroeping van de overeenkomst;

c) een verzoek om goederen uitwisselen voor de goederen zonder gebreken;

d) verzoek om defecten te verwijderen

Anders is, wordt aangenomen dat het een redelijke verklaring of verzoek van de Individuele Klant beschouwt.

15 Winkel komt overeen met de garantie, als de lichamelijke afwijking wordt gevonden voor het verstrijken van twee jaar vanaf de datum van afgifte van de dingen voor de Individuele Klant, en als het wordt verkocht voor gebruik binnen een jaar vanaf de datum van levering van goederen aan de Individuele Klant.

16. De vordering van Individuele Klant aan het gebrek of vervanging van de verkochte vrij is van defecten goederen te verwijderen vervalt na één jaar vanaf de datum van vaststelling van een defect, maar niet eerder dan twee jaar sinds de release van de Individuele Klant dingen, en als het wordt verkocht voor gebruik vóór binnen een jaar vanaf de datum van levering van goederen aan Individuele Klant.

17. Het recht van de Individuele Klant te krijgen over het gebrek te verwijderen of te vervangen door de items vrij van gebreken vervalt na één jaar vanaf de datum van vaststelling van een defect, maar niet eerder dan binnen twee jaar na de levering van de zaken aan de individuele klant en als het onderwerp is van een gebruikt stuk, binnen een jaar na de datum van levering van goederen aan de individuele klant.

18. In de in punt X data, paragrafen 15-17 van de individuele klant kan de intrekking van de opdracht of een verzoek in te dienen om de prijs te verlagen als gevolg van fysieke gebreken in de verkochte goederen, en als de individuele klant vraagt om een vervangende goederen te bevrijden van gebreken of verhelpen van het gebrek, de uiterste datum voor het indienen van terugtrekking uit de overeenkomst of een aanspraak op de prijs te verlagen begint wanneer de termijn voor de uitwisseling van goederen of verhelpen van het gebrek eindigt ineffectief.

19. In het geval van een onderzoek in de voorkant van een rechtbank of van een scheidsgerecht een één van de rechten van de garantie, de termijn voor de uitvoering van andere rechten, de individuele klant wordt, recht op ten aanzien van de rechten van de garantie, zal opgeschort tot de uiteindelijke voltooiing van de gerechtelijke procedure. Respectievelijk deze gelden ook voor mediation en de datum van de uitvoering van enige andere rechten onder de garantie valt, wordt de individuele klant recht op heeft, begint vanaf de datum van goedkeuring van de weigering van de gerechtelijke schikking voor de mediator of mediation bereikte eindigt ineffectief.

20. Voor de uitvoering van rechten uit hoofde van de garantie voor juridische gebreken van de verkochte zaak wordt gebruikt voorwerp X paragraaf 15-16, behalve dat de termijn gaat in op de datum waarop de individuele cliënt geleerd van het bestaan van de gebreken, en als de individuele cliënt geleerd van het bestaan slechts als gevolg van gebreken van de derde partij - de datum waarop het arrest in een geschil met een derde partij definitief is geworden.

21. Als de individuele klant, te wijten aan een defect van het item, diende een terugtrekking uit het contract of een vordering tot vermindering van de prijs, kan hij aanspraak maken op het gebrek, zelfs als deze defect was een gevolg van de omstandigheden, te verwijderen waarop de Winkel geeft geen antwoord voor, in het bijzonder, kan de Individuele Klant te verlangen voor de terugkeer van de kosten van het sluiten van een contract, levering of incassokosten, opslag, verzekering, onkostenvergoeding in de mate waarin zij niet verwijzen naar hun voordeel, en heeft niet ontvangen vergoeding van een derde partij en de terugbetaling proces. Dit doet geen afbreuk aan de bepalingen van de verplichting tot schadevergoeding te geven over algemene principes.

21. Het verstrijken van de termijn om een defect te verklaren niet de uitoefening van de bevoegdheden uit te sluiten onder de garantie, als de winkel het gebrek verbergt.


XI. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

1. De winkel is een beheerder van persoonsgegevens.

2. De winkel is toegewijd aan de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens van 29 augustus 1997 en de Wet op de elektronische diensten van 18 juli 2002 met het verstrekken van de Winkel met zijn persoonlijke gegevens akkoord gaat met de behandeling door de winkel om de bestelling te voltooien. heeft op elk moment de mogelijkheid om toegang te krijgen, te wijzigen, bijwerken of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

3. Nadere regels voor de inzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens die voor de uitvoering van orders door de winkel, worden beschreven in het privacybeleid, die is gelegen op: http://www.krakvet.pl/security.php

XII. Beveiligingen gebruikt door de Winkel

1. Om alle gegevens van ingeschreven via de website van de winkel te beschermen, de Shop gebruikt de volgende technische beveiligingen:

a) met een wachtwoord beveiligde beheerdersaccount. Alleen die accounts hebben toegang tot alle persoonlijke gegevens.

b) met een wachtwoord beveiligd klanten accounts. Alleen u kunt uw persoonlijke gegevens lezen / wijzigen (niet de anderen).

c) event logs - systeem te redden alle acties die op rekening van de klant - als de rekening werd ingesteld en wanneer en door wie er veranderingen waren gemaakt.

d). persoonsgegevens backups opgeslagen in een plaats zonder toegang van onbevoegden.

e). extra bescherming van inlognaam en wachtwoord nodig om veilig inloggen op het systeem.

f). systeem van beperkte toegang tot bestanden en catalogi op de server.

2. Transacties gemaakt met behulp van betaalkaarten [en via elektronische overschrijving] zijn toegelaten in samenwerking met eCard dienst - transmissie wordt gecodeerd en implementeerde een beveiligde verbinding (SSL 256+ bit).XIII. Slotbepalingen
1.Deze bepalingen moeten worden geïnterpreteerd op een manier die hun naleving van de toepasselijke wetgeving garandeert. Indien echter elke bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, doet ervan geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij de omstandigheden erop gevolgt, tenzij van de bepalingen gevolgt, dat zonder bepalingen aangetast door de nietigheid een koopovereenkomst tussen de klant en de Winkel wordt niet gesloten zijn.

2. Wij behouden ons het recht om alle of een deel van de bepalingen te wijzigen. Winkel zal informeren over de wijzigingen in algemene voorwaarden aan de webpagina van de Winkel. Datum van binnekomst van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden geldt de datum aangegeven door de Winkel, maar termijn kan niet korter dan 30 (dertig) dagen na de datum van beschikbaarheid op de winkel webpagina te zijn. Bestellingen die voor de datum van binnenkomst van de wijzigingen van Algemene Voorwaarden worden gemaakt op basis van de vorige, op de datum van de bestelling van kracht worden.

3. De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is altijd beschikbaar voor s in het tabblad Algemene Voorwaarden (http://www.zoofast.co.uk/regulamin.php). In de loop van het contract en gedurende de periode van na de verkoop, is verplicht zich te houden aan deze voorwaarden, goedgekeurd door hem bij het bestellen.

4. Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het lokale recht is van toepassing.

 

De Europese Unie

"Het bedrijf Krakvet implementeert een project medegefinancierd door de Europese Unie
Etappe II - Uitvoering van het Export ontwikkelingsplan in de kader van maatregel 6.1 Passport to export – Priority Axis 6
Poolse economie op de internationale markt van het Operationeel Programma Innovatieve Economie 2007-2013


Project waarde: 147 246,00 netto.
De financiering 50% van de netto kosten, d.w.z. 73 623 zł. Uitvoeringsperiode: 01.10.2011-31.12.2012 "
"Subsidies voor innovaties. We investeren in uw toekomst ".

 

Verder
Gids voor eigenaren van een honden en kat | F.A.Q. | Algemene voorwaarden | Retouren | Verzending en betalingen | Contact | Over ons | Promotie voorwaarden | Site map | Honden | Katten | Verander valuta naar Poolse Zloty | 100% tevreden of geld terug!
Chat

Kies uw chat